1.Klopení zápěstí

Prevedenie:
-Sadneme si na okraj lavice a uchopíme činku podhmatom na šírku ramien, predlaktie položíme na stehná.
-Ohnutím zápästia spustíme činku dole ku podlahe.
-Zdvihneme činku hore pomocou pohybu zápästia.

Používané svaly:
-Primárne: flexory predlaktia.
-Sekundárne: flexory prstov.

Anatomický pohľad:

Umiestnenie rúk: Ideálne je umiestnenie rúk na šírku ramien alebo trochu užší. Ruky by mali byť v línii s predlaktím, aby ste zamedzili zbytočnému zaťaženiu zápästného kĺbu.

Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop podhmatom s dlaňami smerom hore. Palce môžu byť umiestnené pod alebo nad tyčou, záleží na osobných preferenciách. Jedinou výhodou „ bezpalcového “ úchopu je možnosť spustiť činku nižšie a zväčšiť tak rozsah pohybu.

Rozsah pohybu: Pri opakovaní nechajte činku pri pohybe dole skĺznuť po prstoch, zväčšíte tak rozsah pohybu. Keď klopíte tyč hore, flexory prstov pracujú pri pohybe tyče cez prsty a flexory predlaktia pri zdvíhaní zápästia hore. Pretože flexory prstov tvoria podstatnú časť svalu predlaktia, je toto rozšírené opakovanie efektívnejšie pre tvorbu svalovej hmoty predlaktia.

Dráha pohybu: Keď zmeníte polohu predlaktia vo vzťahu ku podlahe, zmení sa aj zaťaženie a ohnisko cviku. Zaťaženie je maximálne na začiatku cviku a zmenšuje sa pri zdvíhaní činky, keď sú predlaktia paralelne s podlahou. Keď sú predlaktia šikmo ku podlahe, lakte sú vyššie než zápästie, zaťaženie je minimálne a zväčšuje sa pri zdvíhaní činky. Táto druhá metóda je efektívnejšia pre maximálnu kontrakciu predlaktia.

Pozícia tela: Predlaktia môžu byť v troch rôznych polohách:

1. Medzi nohami položené na lavici.
2. Na hornej časti stehien pri cvičení v sede.
3. na šikmej opierke.

Varianty:

Klopenie zápästia s jednoručkami: Tento cvik môžete tiež precvičovať striedavo s jednou a druhou rukou s jednoručkou.

Klopenie zápästia na lavici: Cvik precvičujte s predlaktiami položenými na šikmej lavici.2.Klopení zápěstí  nadhmatom

Obrázok


Prevedenie:
-Uchopíme činku nadhmatom a položíme predlaktie na hornú časť stehien alebo na okraj lavice.
-Spustíme činku dole tak, že sklopíme zápästie smerom ku podlahe.
-Zdvihneme činku hore pomocou pohybu zápästia.

Používané svaly:
-Primárne: extenzory predlaktia.
-Sekundárne: flexory a extenzory prstov.

Anatomický pohľad:

Umiestnenie rúk: Ideálny je úchop na šírku ramien alebo užší. Ruky by mali byť v línii s predlaktiami.

Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop nadhmatom s dlaňami smerom dole a palcami okolo tyče.

Dráha pohybu: Keď zmeníte polohu predlaktia vo vzťahu ku podlahe, zmení sa aj zaťaženie a ohnisko cviku. Zaťaženie je maximálne na začiatku cviku a zmenšuje sa pri zdvíhaní činky, keď sú predlaktia paralelne s podlahou. Keď sú predlaktia šikmo ku podlahe, lakte sú vyššie než zápästie, zaťaženie je minimálne a zväčšuje sa pri zdvíhaní činky. Táto druhá metóda je efektívnejšia pre maximálnu kontrakciu predlaktia.

Rozsah pohybu: Využite celý rozsah pohybu, aby napätie svalu bolo maximálne.

Pozícia tela: Predlaktia môžu byť v štyroch rôznych polohách:

1. Medzi nohami položené na lavici.
2. Na hornej časti stehien pri cvičení v sede.
3. Na šikmej opierke.
4. Paralelne s podlahou ( nepodoprené ) v pozícii postojačky.

Varianty:

Klopenie zápästia nadhmatom s jednoručkou: Tento cvik môžete precvičovať striedavo jednou a druhou rukou s jednoručkou.

Klopenie zápästia nadhmatom s jednoručkou na šikmej lavici: Cvik precvičujte s predlaktiami položenými na šikmej opierke lavice.
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one