Dýchání během tréninku
Při všech správně prováděných cvičeních by mělo být samozřejmé, že pohyb je sladěn s dýcháním, z čehož vyplývá, že cvičení a různé cviky při správné technice podporují správné dýchání. Dokonalým zvládnutím techniky pohybu spojením se správnou technikou dýchání si jedinec zajišťuje přívod dostatečného množství kyslíku během pohybové činnosti.

Dýchání je ovlivněno hlavně polohou (vertikální nebo horizontální), postavením a polohou hrudníku (vzpřímený, ohnutý, Rotace) a také polohou a pohybem končetin. Při respektování pravidel pro jednotlivé prostorové uspořádání zmíněných částí těla získáváme správné návyky harmonizovaného pohybu s dýcháním. Při správném pohybu zvedání např. spadlého předmětu ze země (pokrčením nohou do dřepu bez předklonu trupu), se před pohybem nadechne, během pohybu se plynulé vydechuje a při vzpřímení se vdechuje. Mimořádně důležitý je takový návyk dýchání při hlubokých předklonem trupu v průběhu cvičení.

Správný způsob dýchání se používá hlavně při technice zvedání břemen v práci av sportu, přičemž před zatížením se hluboce vdechne a pohyb se provede z podřepu zpevněním břišní stěny se vzpřímenou páteří s těžištěm břemene, co nejblíže k tělu se zadržením dechem. Správná technika dýchání je vdech a výdech nosem v délce 1:2. Při vdechu nosem se vzduch patřičně zahřívá a čistí, při výdechu nosem nastává jistý odpor a časové trvání.

Při cvičení nebo sportovním výkonu se mění rychlost dýchání podle potřeby zásobovat organismus dostatečným množstvím kyslíku. Úplně jiná technika dýchání bude při vysoce intenzivní činnosti (převažuje vdechování ústy) a při činnosti v klidovém stavu. Cvičení a dýchání má být harmonizovány tak, aby se umožnil optimální průběh vdechu a výdechy z následujícího hlediska: vdech je při excentrických pohybech končetin a napětí trupu (hrudi), výdech je při koncentrických pohybech končetin a uvolnění (nebo ohnutí) trupu. Například při plavání stylem prsa a kraul se použije variabilní hledisko polohy hrudníku a končetin pro vdech, který se zde provádí ústy krátce ale hluboko, a pro výdech, který je do vody najednou nosem a ústy v pomalejším tempu.

Při některých cvičeních vdech a výdech se může provést dvěma způsoby:
1. v souladu s pohybem, který umožňuje plnohodnotný vdech (roztažený hrudník, natažené končetiny) a zlehčení úplný výdech (stažení hrudníku - ohnutí hrudníku)
2. provedení výdechu při vzpřímeném (rovném) držení těla (hrudníku) a vdech při asymetrickém ohnutí nebo rotací určité části trupu
Zdroj: www.google.com
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one