Lidské vědomí má pouze omezenou kapacitu. Člověk je schopen myslet v danou chvíli na omezený počet věcí. Toto omezení se týká i vnímání pohybu. Když člověk vyjde po schodech a následně se ho zeptáte „kolik jste vyšel schodů?“ dočkáte se pravděpodobně pouze přibližné odpovědi, poté co se pro jistotu ohlédne.
Vnímá totiž pouze vlastní pohyb po schodech. Pokud mu podobnou otázku položíte předem a on si uvědomuje celý pohyb „chůze po schodech“ není pro něj problém říci počet schodů a podrobně popsat podrobnosti pohybu. Vlastní pohyb byl vnímám pouze podvědomě.
Podobně je to i při tréninku. Pokud začátečníkovi předvedete nový pohyb, nejvíce vnímá jeho krajní polohy. Vlastní průběh pohybu již vnímá méně. Je to způsobeno přirozeným zesílením vnímání kontrastu - začátek a konec pohybu. Začátek a konec pohybu tak vytváří ve vědomí nejkvalitnější paměťovou stopu, která se v průběhu času nejlépe fixuje. Samozřejmě krajní polohy pohybu neurčují ještě kvalitu provedení cviku.
Pro co nejlepší provedení cviku je proto důležité vytvořit co nejkvalitnější paměťovou stopu celého pohybu. Tato stopa se vytváří opakováním stejného, v našem případě kvalitního pohybu, přičemž je možné využít výše popsaného efektu kontrastu a to dvěma základními způsoby:

1) Celý pohyb je rozdělen na několik dílčích pohybů, kdy sportovec v průběhu pohybu zastavuje pohyb a po chvíli v pohybu pokračuje. Celé opakování se provádí v celém rozsahu.
2) Opakování se vykonává v omezeném rozsahu, přičemž se zdokonaluje problematická část pohybu.

Popsané způsoby lze nejlépe využít u tréninku horních a dolních končetin, při tréninku bez posilovacích strojů. Osobně doporučuji využívat 60-70% hmotnosti individuálního maxima v sérii. Tyto postupy doporučuji využít zejména v následujících situacích:
a) Nácvik nového cviku
b) Náprava provedení cviku
c) Diagnostika trajektorie pohybu
d) Intenzifikační postup s cílem formovat sval požadovaným způsobem

Tyto postupy nejsou ničím novým. Mnoho sportovců je používá instinktivně, aniž by znalo širší souvislosti. Snažil jsem se pouze připomenout tyto základní a jednoduché postupy a alespoň částečně zdůvodnit mechanismus jejich působení.
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one