Dopingová kontrola

Dopingová Kontrola

Každý sportovní svaz hlásící se k "Chartě proti dopingu", a těch je drtivá většina, je povinen dodržovat všechna její ustanovení. Tato povinnost pak automaticky přechází na sportovce, který je členem příslušného svazu. Ten se stává držitelem soutěžní licence pod podmínkou, že bude bezvýhradně dodržovat stanovy, včetně bodů týkajících se dopingu. Pro sportovce to prakticky znamená být kdykoliv (tedy na tréninku, na soutěži, ale také v mimosoutěžním období) k dispozici pro dopingovou kontrolu av případě pozitivního dopingového nálezu nést za tuto skutečnost i všechny důsledky.

Prováděním dopingových kontrol se zabývá "Exekutiva pro kontrolu dopingu". Samotnou dopingovou kontrolu provádějí buď přímo pracovníci exekutivy, nebo jí delegování komisaři, kteří mají pro tento účel licenci s písemným pověřením.

Výběr sportovců pro kontrolu je vzájemně odlišný v individuálních av kolektivních sportech, a vůbec celkově má ​​řadu variací. Obvykle se kontroluje vítěz a další dva závodníci se určí losem z celého startovního pole. Některé sportovní svazy mají vlastní klíč výběru, vždy s ohledem na zvolenou disciplínu. Avšak pracovníci exekutivy mají právo na místě, dle vlastního výběru, uvážení, nebo na základě podezření, vyzvat na kontrolu kteréhokoliv ze sportovců. O provedení kontroly v mimosoutěžním období rozhoduje výhradně Exekutiva, na jejíž žádost je příslušný svaz povinen poskytnout o sportovci potřebné informace a zachovat o připravované kontrole úplnou mlčenlivost.

Na kontrolu prováděnou "v terénu" slouží speciálně upravené vozidlo vybavené suchým WC a soustavou zrcadel, které komisařem umožňují sledovat celý průběh odebrání moči a zabránit tak případné manipulaci se vzorkem.

Vylosovaný sportovec je komisařem vyzván ke kontrole ihned po skončení soutěže nebo závodů prostřednictvím formuláře, který sportovec potvrdí svým podpisem. Nato je povinen se urychleně dostavit na místo kontroly. Na kontrolu může přijít sportovec v doprovodu jedné osoby s osobním lékařem či trenérem, který zároveň dohlíží nad regulérností průběhu. Za zpoždění se považuje fakt, když se sportovec na kontrolu nedostaví ani do jedné hodiny po ukončení svého posledního závodu. Pokud se tedy sportovec na kontrolu nedostaví, nebo ji odmítne absolvovat, zaznamená komisař tuto skutečnost do protokolu, nejlépe se svědectvím další osoby. Odmítnutí, resp. nedostavení se na kontroly je ve svých důsledcích považováno za pozitivní dopingový nález "tvrdé substance".
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one