Antioxidanty a mortalita

Suplementace antioxidantů a jejich vliv na úmrtnost jak zdravých, tak nemocných lidí. Myslíte, že budete žít déle díky těmto substancím?

Suplementace Antioxidanty a úmrtnost

1.     Obecný úvod

Rozepsal jsem článek o β hydroxy β metylbutyrátu, ale okolnosti mne přiměly změnit téma, a tak jsem rozepsaný článek o anabolickém suplementu s potvrzeným účinkem uložil a otevřel jsem čistou stránku, kterou jsem nadepsal, jak čtete výše. Zhruba od poloviny 90. let vystupuji proti nehoráznému šarlatánství, které zuří nejenom v tomto státě. Problém byl a je v tom, že různí publicisté odmítali publikovat mnou předložené informace, takže jsem nakonec našel útočiště na tomto serveru. Mám na mysli otevření tohoto blogu. Těsně předtím jsem blog zřídil na serveru iDnes. Administrátor mne ale zlikvidoval s odůvodněním, že jsem nedodal ve stanoveném termínu fotografii. Nic proti tomu, taková jsou údajně jejich pravidla, ale: V pondělí jsem obdržel email, že do pátku musím dodat fotografii, jinak bude můj blog zrušen. Takhle si představuje demokracii Mladá Fronta Dnes. Pod nátlakem nejednám a podobnému diktátu bych nevyhověl ani za bolševika. Slíbil jsem dodat fotografii zhruba do měsíce. Nikoliv, blog byl zrušen tak, jak bylo napsáno v emailu. Jenom přemýšlím, zdali dodání fotografie bylo skutečnou příčinou zrušení mého blogu na iDnes.

2.     Poznatky gradují

V jiném článku na tomto blogu jsem uveřejnil krátkou anotaci k návodu o výživě a prevenci rakoviny s odkazem na stránky, kde si každý zájemce toto 2. vydání o 537 stranách může v angličtině stáhnout. Nasměrování na tyto stránky najdete i v boxiku odkazy na tomto blogu. Stručně lze konstatovat, že dvě organizace, které tento návod zpracovaly, nedoporučují pro prevenci rakoviny, až na uvedenou výjimku, žádné požívání nutričních doplňků, pouze klasickou stravu. V těchto dnech jsem obdržel další podobný materiál (review) od: Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud LL., Simonetti RG. A Gluud C. Cílem tohoto systémového review  bylo hodnocení suplementace antioxidantů, a to β-karotenu, vitaminu A, vitaminu C, vitaminu E a selenu na úmrtnost jak zdravých, tak lidí s různými chorobami. Závěrečná práce pak byla ve formě review publikována v Cochrane of Systematic Review 2008, Issue 2.

3.     Stratégie pro vyhotovení review:

Autoři review prohledali The Cochran Library (Issue 3, 2005, Medline (1966 až October 2005, Embase (1985 do October 2005 a Science Citation Index Expanded (1945 až October 2005 (někde jinde jsem zveřejnil odkaz na jejich stránky). Vědci si navíc prohlédli citované materiály a požádali farmaceutické společnosti o další.

4.     Hlavní výsledky

Do review či meta analýzy bylo zahrnuto 67 randomizovaných studií, které se týkaly 232 550 účastníků. 47 studií zahrnující 180 938 participantů mělo nízké riziko systémové chyby či zkreslení výsledků. 21 výzkumů zahrnovalo 164 439 zdravých probandů. Dalších 46 experimentů se týkalo 68 111 participantů s různými nemocemi (gastrointestinální, kardiovaskulární, neurologické, oční, dermatologické, revmatoidní, renální, endokrinologické a nespecifikované). Antioxidační suplementy neměly celkově žádný významný účinek na mortalitu (úmrtnost) za podmínek stanovených meta analýzou při nahodilých účincích, ale významně zvýšil mortalitu v modelu fixovaných účinků. U meta-regresní analýzy, riziko zkreslení a typ oxidantu byly jedinými významnými prediktory interstudijní heterogenity.  V xperimentech s nízkou systémovou chybou, suplementy antioxidantů významně zvýšily mortalitu. Když různé antioxidanty byly hodnoceny odděleně, analýzy zahrnující studie s nízkým rizikem zkreslení a vyloučením experimentů se seleném zjistily významně zvýšenou mortalitu u vitaminu A, β karotenu a vitaminu E, ale žádné detrimentální (škodlivé) účinky vitaminu C. Experimenty s nízkým rizikem chyby prováděné se seleném nezjistily žádný významný účinek na úmrtnost.

5.     Závěr autorů review či meta analýzy

Nezjistili jsme žádný důkaz, který podporuje suplementy antioxidantů pro primární či sekundární prevenci. Naopak, vitamin A, β karoten a vitamin E mohou mortalitu zvyšovat. Budoucí randomizované trialy by mohly hodnotit potenciální účinky vitamin C a selenu pro primární a sekundární prevenci.  Takové studie by měly být přísně kontrolovány na potenciální škodlivé účinky. Antioxidační suplementy by měly být považovány za farmaceutické či medicínské produkty a měly by podstoupit suficientní (dostatečné) hodnocení před jejich volným prodejem.

6.     Závěry pro laickou veřejnost

Dřívější výzkum na zvířatech a fyziologických modelech naznačuje, že antioxidační suplementy mají prospěšné účinky, které mohou prodloužit život. Některé pozorovační studie rovněž naznačují, že antioxidační suplementy mohou prodloužit život, zatímco jiné stejné studie vykazují neutrální či škodlivé účinky. Randomizované studie byly z velké části neutrální.  Potřebujeme důkazy z randomizovaných experimentů, abychom rozhodli, zdali oxidační suplementy by měly být užívané pro prevenci.

Současné systémové review zahrnovalo 67 randomizovaných klinických studií. Celkem bylo randomizováno (náhodně zařazeno do intervenční či placebo skupin) 232 550 participantů do antioxidační skupiny (β karoten, vitamin A, vitamin C, vitamin E a selen) versus placebo nebo žádná intervence. 21 experimentů zahrnovalo 164 439 zdravých účastníků. 46 trialů zahrnovalo 68111 probandů s různými nemocemi (gastrointestinální, kardiovaskulární, neurologické, oční, dermatologické, revmatoidní, renální, endokrinologické a nespecifikované).

Celkově to vypadá, že antioxidační suplementy neredukovaly mortalitu. Celkem 17 880 z 136 023 participantů tj. 13,1% zařazených do antioxidační skupiny a 10 136 z 96 527 tj. 10,5% zúčastněných zařazených do placeba skupiny anebo do skupiny bez intervence zemřelo.  U analýz studií s nízkým rizikem zkreslení, β karoten, vitamin A a vitamin E vykázaly výrazně zvýšenou mortalitu. Neexistovaly žádné významné rozdíly mezi účinky antioxidačních suplementů u zdravých participantů (primární preventivní studie) nebo účastníků s různými chorobami (sekundární preventivní experimenty).  Randomizované výzkumy s adekvátní kontrolou možností systémové chyby žádné významné dopady vitaminu C nezjistily. Některé naše analýzy naznačují, že selén mortalitu redukuje.

Současný důkaz nepodporuje užívání antioxidačních suplementů u všeobecné populace nebo u pacientů s jistými nemocemi. Kombinovaný důkaz naznačuje, že je potřebný další výzkum na antioxidačních suplementech, vzhledem k tomu, že důkazy u vitaminu C a selenu nejsou přesvědčivé. Tyto budoucí studie by se mohly zaměřit na výzkum vitaminu C a selenu z hlediska jejich potenciálních prospěšných a škodlivých účinků.  Realizace dalších primárních či sekundárních studií na vitaminu A, β karotenu a vitaminu E je problematická, alespoň z pohledu zde zkoumaných dávek.

Prezentované review nehodnotí antioxidační suplementy pro léčení specifických nemocí (terciární prevence), antioxidační suplementy pro pacienty s dokázanou specifickou potřebou antioxidantů nebo účinky antioxidantů obsažené v ovoci a zelenině. Další výzkum u těchto typů intervencí je tedy oprávněn.

7.     Závěr autora tohoto článku

Co k tomu říci. Vzpomenul jsem si na bonmot slavného amerického lékaře, který prohlásil něco v tomto smyslu: „ Kdyby neexistovaly mezi lidmi interindividuální rozdíly, medicína by mohla být vědou, nikoliv uměním“. Jméno tohoto lékaře jsem si nezapamatoval, ale je to skvělá myšlenka.

Nějaké socialistické nápady, jako standardní léčebné postupy pro léčbu jednotlivých nemocí s omezenou invencí či rozdělení léků do skupin s jedním bez příplatků jsou plodem lidského idiotismu. To chcete udělat z lékařů instalatéry, kteří budou léčit podle příplatků? Mnohdy to vypadá, že jimi opravdu jsou. Do téhož myšlení patří i bezplatné zdravotnictví. Proč se šel exprezident pan Havel asi léčit do Švýcarska. Nebylo to za hotové? Výmysl socialistických mozků. Tato společnost na to přijde, ale nejdříve musí padnout na hubu. „Ti, kdo se nepoučí ze svých dějin, jsou odsouzeni k tomu, aby si je zopakovli“, řekl tuším americký filozof španělského původu Santayana. Vyhýbal bych se debilním nemocnicím a stejně tak lékařům, kteří nevybírají stanovené příspěvky. Je to pozůstatek přežívajícího bolševismu, na který ovšem mnoho lidí vzpomíná, a tato společnost na něj zajde, ale to bych se dostal zcela mimo stanové téma blogu.  A úplně na závěr pro ty, kteří se chystají na mne podat trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy jeden bonmot: „Nesouhlasím ani s jedním slovem, které jste vyslovil, jsem však připraven zemřít za vaše právo je vyslovit:“Voltaire. Well, že by všichni myslitelé již vymřeli? V tomto státě asi ano. Máme ovšem hokejisty a fotbalisty, a ti je nám nahradí, že ano.

Jsem přesvědčen o tom, že ideologie suplementarismu skončí v propadlišti dějin stejně jako fašismus, socialismus a komunismus, i když jsem si jist, že v této společnosti tyto myšlenky stále doutnají. Rozfoukejte je, třeba ve volbách, a máme další znárodňování a vedoucí úlohu .

KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one