Hormony jsou chemické látky produkované endokrinní soustavou, která je tvořena soustavou žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) tzn. že jsou hormony vylučovány přímo do krve. Žlázy jsou orgány nebo seskupení buněk, které vyměšují do těla látky zvané sekrety - v našem případě hormony. Hormony putují krví a působí buď v celém těle, a nebo pouze v určité tkáni. Jak hormon dosáhne cílové buňky, naváže se na receptorové místo a způsobí zrychlení nebo zpomalení chemických dějů uvnitř buňky - změní se tak její buněčná aktivita. Nyní si tedy pojďme vyjmenovat žlázy, které patří do endokrinní soustavy a hormony, jež tyto žlázy produkují.

Epifýza

Epifýza (šišinka) je uložena na horní straně mezimozku a produkuje hormon melatonin, který je produkován v noci a brzdí pohlavní aktivitu.

Štítná žláza

Lidské tělo - hormony
Je největší endokrinní žlázou a je uložena pod chrupavkou štítnou v krku. Má dva laloky a na zadní straně každého laloku jsou uložena dvě žlutohnědá tělíska příštitné žlázy. Produkují hormon tyroxin, který je nezbytný pro oxidaci živin a ovlivňuje celkový metabolismus. K tvorbě tyroxinu je potřebný jód, a proto máme jíst mořské ryby a jodidovanou sůl. Dalším hormonem produkovaným štítnou žlázou je kalcitonin, jenž snižuje hladinu vápenatých iontů v krvi tím, že tlumí jejich vylučování z kostí. Vapenaté ionty jsou důležité pro srážení krve, správnou činnost svalů a nervů.

Příštítná tělíska

Jsou to 4 drobná čočokovitá tělíska, které se nacházejí na zadní straně laloků štítné žlázy. Produkuje hormon parathormon (PTH), který oproti kalcitoninu naopak hladinu vápenátých iontů v krvi zvyšuje. Děje se tak uvolňováním vápníku z kostí, zvýšeným vstřebáváním vápníku z potravy v tenkém střevě a zvýšenou resorbcí vápníku v ledvinách.

Nadledvinky

Jsou párovou žlázou a nachází se na vrcholcích obou ledvin, každá nadledvinka je obalena a chráněna vazivovým pouzdrem a vrstvou tuku. Každá nadledvinka má dvě samostatné části. Kůra (cortex) produkuje tři skupiny steroidních hormonů zvaných kortikosteroidy. Mineralkortikoidy (hlavním hormonem je aldosteron ) udržují hladinu sodíku a draslíku v krvi a ostatních tělních tekutinách. Oba minerály jsou důležité pro regulaci krevního tlaku, vedení nervových vzruchů a svalovou kontrakci. Glukokortikoidy (hlavní hormon kortizol) ovlivňují metabolismus tuků, cukrů a bílkovin, a tak je tělo schopno adaptovat se na změnu podmínek. Např. když je organismus zatížen, kortizol způsobuje uvolňování tuků ze zásob, zvýší se obsah glukózy v krvi a rozkládají se bílkoviny. Glukokortikoidy mají také léčebné účinky - léčí zánety kloubů, astma, alergie. Poslední skupinou jsou gonadokortikoidy (mužské hormony androgeny a ženské hormony estrogeny) jsou zde produkovány pouze v malém množství, protože je produkují v daleko větším množství pohlavní žlázy.
Drouhou částí nadledvinek je dřeň (medula), která produkuje dva hormony adrenalin a noradrenalin. Často se také označují jako stresové hormony, protože tělo rychle připraví na zvládání těžkých situací (např. velký stres, nebezpečí, boj..).Aktivují nervovou soustavu, povzbuzují srdeční činnost (více kyslíku), zvyšují hladinu glukózy v krvi (více energie) a zvyšují přívod krve do kosterního svalstva, aby bylo tělo připraveno na případný boj či útěk.

Langerhansovy ostrůvky

Kromě toho, že slinivka břišní (pankreas) je nezbytnou součástí trávicí soustavy, kde je funkci exokrinní žlázy, tak obsahuje i 1-2 miliony endokrinních buněk zvaných Langerhansovy ostrůvky. Ty produkují dva hormony, jenž ovlivňují hladinu glukózy v krvi, aby měly buňky dostatek paliva pro svou činnost. Hladina glukózy musí být na relativně stejné úrovni - tento stav se označuje jako glykémie (5 mmol/l krve neboli asi 0,1% roztok glukózy). Inzulin hladinu cukru (glukózy) v krvi snižuje např. po jídle, kdy tělem proudí velké množství glukózy. Inzulin snižuje její hladinu tím, že podněcuje buňky k využití glukózy a aktivuje syntézu glykogenu (zásobní cukr), který se tvoří ve svalech a v játrech. Přesně opačný efekt má hormon glukagon, jenž hladinu cukru zvyšuje (např. když dlouho nejíme). Rozkládá svalový a jaterní glykogen, a tím se tak do krve dostává glukóza.

Pohlavní žlázy

Lidské tělo - hormony
Neboli gonády (u mužů varlata, u žen vaječníky) mají dvě funkce. Dozrávají v nich pohlavní buňky a tvoří se v nich pohlavní hormony. Mužské pohlavní hormony jsou označovány jako androgeny - hlavním hormonem je testosteron, který je produkován endokrinními buňkami ve varlatech (Leydigovy buňky). Testosteron ovlivňuje spermatogenezi, v pubertě ovlivňuje vývoj pohlavních orgánů, způsobuje sekundární pohlavní znaky (ochlupení, hluboký hlas, mohutnění kostry a svalstva), podporuje tvorbu bílkovin a ovlivňuje mužské pohlavní chování. Ženské pohlavní hormony jsou rozděleny do dvou skupin. estrogeny (hlavní hormony estradiol) jsou produkovány Graafovým folikulem a ovlivňují rozvoj ženských pohlavních orgánů v pubertě, způsobuje sekundární pohlavní znaky, ovlivňuje ženské pohlavní chování a cítění a podmiňuje 2. fázi (proliferační) menstruačního cyklu, kdy děložní sliznice narůstá asi na 3mm. Druhou skupinou jsou gestageny (hlavní hormon progesteron), které jsou vylučovány žlutým tělískem, které vznikne po ovulaci (14. den menstruačního cyklu - uvolnění zralého vajíčka) z Graafova folikulu. Progesteron podněcuje sekreční fázi menstruačního cyklu (umožňuje zahnízdění vajíčka do stěny dělohy), tlumí stahy děložního svalstva a rozvíjí mléčné žlázy.

Placenta

Kromě toho, že placenta v těhotenství zajišťuje vylučování odpadních látek, vyživuje plod a chrání plod, tak také produkuje choriový gonadotropin (HCG), který udržuje v činnosti žluté tělísko. Začíná se produkovat 6-8 den po oplození vajíčka a vylučuje se močí - na jeho přítomnosti v moči je založen test na těhotenství.

Hypofýza

Je zavěšena na stopce na spodním laloku mezimozku (hypotalamus). Je tvořena dvěma laloky - adenohypofýza (přední lalok) a neurohypofýza (zadní lalok). Hypofýza je takovým hlavním mozkem celé endokrinní soustavy. Vše řídí tím, že vylučuje další hormony, které řídí činnost ostatních endokrinních žláz. V hypotalamu se nachází neurosekreční buňky, které produkují neurohormony - libertiny a statiny, jež jsou následně dopravovány do adenohypofýzy. Libertiny aktivují tvorbu hormonů v adenohypofýze a statiny jejich tvorbu naopak tlumí (každý hormon ma přitom svůj libertin a statin). Adenohypofýza produkuje růstový hormon (somatotropin - GH, který řídí metabolismus bílkovin, a tím také růst celého těla. Prolaktin je hormon, který podmiňuje sekreci mléka a omezuje produkci pohlavních hormonů. Činnost štítné žlázy ovlivňuje tyreotropní hormon. Adrenokortikotropní hormon (ACTH)stimuluje tvorbu a vylučování glukokortikoidů z kůry nadledvinek. Gonadotropní hormony ovlivňují činnost pohlavních žláz a je to folikulostimulující hormonluteinizační hormon (LH), který u žen podmiňuje vznik žlutého tělíska a produkci progesteronu - u mužů řídí produkci testosteronu ve varlatech. Druhý lalok hypofýzy neurohypofýza žádné hormony neprodukuje, ale přijímá dva neurohormony a dál je vyměšuje do krve. Oxytocin vyvolává kontrakce děložního svalstva a při kojení také vyvolává kontrakce mléčné žlázy. Antidiuretický hormon (ADH) ovlivňuje propustnost sběrných kanálků v ledvinách a zvyšuje reabsorbci(řídí kolik bude vyprodukováno definitivní moči).
, který stimuluje dozrávání vajíček a uvolňování estrogenu ve vaječnících - u mužů řídí tvorbu spermií ve varlatech a
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one