Trénink s astma

Častým zdravotním problém u mladých lidí je v současné době astma a téma tréninku s astmatem je stále aktuálnější. Zdroje astmatických potíží mohou být různé. Mezi nejběžnější spouštěcí impulzy patří alergeny, onemocnění dýchacích cest a také cvičení.

Problém cvičením vyvolaného astmatu, které zasahuje až 15% populace si žádá pozornost každého, kdo s mladými lidmi pracuje. Astma je záchvatová dušnost při přechodném zúžení průdušek, kdy se tvoří vazký hlen. Přesněji, mukóza, která povléká bronchiální trubice se zanítí a tyto se zúží.

Je – li zdrojem podráždění cvičení, jde o astma vyvolané cvičením (AVC). Odhaduje se, že 40 – 90% astmatiků trpí právě AVC. Cvičením může dojít k podráždění, protože dochází k příliš rychlému vdechnutí vzduchu do plic, a proto se tento vzduch nestačí ohřát a zvlhčit. Mukóza tedy není obohacena o teplo a vlhkost, a proto nedojde k zahřátí vzduchu na tělesnou teplotu. Když následně dojde k ohřátí dýchacích cest, ty se zužují a zachvacují je křeče.

Zužování dýchacích cest způsobuje pocit sevřenosti, který astmatici často popisují. Často je to spojeno se sípáním a kašlem.

Léčení nemocných AVC by mělo být rozděleno do dvou částí. V první části jde o to užívat léky za účelem prevence záchvatů a poté léčit záchvat. Medikace má vždy probíhat za dozoru lékaře, ale toto téma přesahuje rámec našeho článku.

Druhá část zahrnuje nemedicínské postupy. Astma může sportovec kontrolovat následujícími kroky: především musí dbát na to, aby trénink probíhal v dobré počáteční kondici. Dobrá kondice snižuje potřebu léků a také intenzitu záchvatů. Dále je třeba situovat tréninkové aktivity do teplého, čistého a vlhkého prostředí a vyhnout se prostředím prašným, suchým a studeným.

Za problematické aktivity lze považovat zimní sporty.
I když je astma vážný zdravotní problém, mnoho těch, kteří jím trpí, dokážou vést aktivní a plnohodnotný život. Někteří z nich dosáhli dokonce na nejvyšší sportovní vavříny i ve vrcholovém sportu.

 

Zdroj : Google

KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one