Posilovací trénink a děti
Hlavní zdravotnické organizace v Americe jako je American College of Sports Medicine (ACSM), American Academy of Pediatrics (AAP) a National Strength and Conditioning Association (NSCA) podporují účast dětí ve vhodně navrženém posilovacím programu, nad kterým někdo bude dostatečně dohlížet. Výhody pro mladé spočívají ve zlepšení svalové síly, ve zlepšení svalové výdrže u dětí, zlepšení stavby těla a sportovní výkonnosti.

Když budete takový posilovací program pro děti navrhovat, tak je důležité pamatovat na to, že děti nejsou anatomicky, fyziologicky ani psychologicky dospělé. Posilovací tréninky pro dospělé a s nimi spjatá filosofie, by neměly být použity u dětí. Přestože by měli všichni ti, co chodí do posilovny dobře chápat rizika a výhody posilování, tak by se od dětí nemělo očekávat, že porozumí komplikovanosti svalového tréninku. Zaměřte se hlavně na fitness programy a učte dětí, jak správně cvičit. Kromě toho naskytněte i možnost lehce stimulujícího cvičebního programu, který v dětech vzbudí pozitivní přístup vzhledem k posilovacímu tréninku. Obecně řečeno, jestli je dětem kolem 7-8 let a jsou připraveny začít dělat aktivně nějaký sport nebo aktivitu (třeba kolektivní sport nebo gymnastika), tak jsou i připraveny pro určité formy posilovacích tréninků.

Body, kterými se řídit u posilovacího tréninku pro děti:

* Když se rozhodnete, že budete s vaším dítětem cvičit, bylo by dobré zaplatit si instruktora, aby bylo pod odborným dohledem.

* Děti se nejlépe učí při tom, když danou věc provádějí. Takže když budete dítě učit nový cvik, tak ho jej nechte provádět pod vaším dohledem.

* Ujistěte se, že prostředí, kde dítě cvičí, je bez možných nástrah. Pamatujte, že děti rády všechno zkoumají a řádí, takže nepotřebné věci někam odkliďte.

* Místnost by měla být dobře osvětlena a adekvátně provzdušněná. Protože se děti daleko snadněji přehřívají než dospělí, tak je nabádejte, aby pily dostatek vody, i když nemají žízeň.

Posilovací trénink a děti
* Před a po každém posilovacím tréninku provádějte s dětmi gymnastická a strečinková cvičení.

* Začněte s 1 sérií po 10–15 opakováních se 6-8 cviky, které se budou soustředit na hlavní svalové skupiny vrchní i spodní části těla. Začněte s relativně lehkými váhami a vysokým počtem opakování a postupně můžete v průběhu zlepšování přidávat váhy a snižovat počet opakování.

* V žádném případě se ze zdravotních důvodů nedoporučuje zkoušet maximální výkony.

* Stačí tak 2 tréninky za týden.

* Kromě přidávání vah můžete trénink obohatit o přidání sérií nebo nového cviku.

* Dřepy a další cviky s nějakými váhami, kde se do hry dostává mnoho kloubů, se příliš nedoporučují.

* Chovejte se k dětem s respektem a mluvte s nimi jazykem, kterému rozumí. Pamatujte, že by se dítě mělo cítit při cvičení příjemně a mělo by se těšit na další trénink.

* Posilovací trénink by měl být pouze jednou částí celkového cvičebního programu. Udržujte zábavu ve cvičení a povyšte tak zdraví svého dítěte.


Zdroj .Google
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one