Výzkum a pozorování v oblasti vlivu různých cvičení na vyplavování hormonů zaznamenal v posledních letech neobvyklý rozmach. I když existují různé pohledy na danou problematiku, převážná většina je toho názoru, že vhodná pohybová činnost kladně působí na vyplavování mnoha hormonů.
Problémy s hormony a jejich funkce se mohou vyskytnout pouze v takových případech jako je stav přetrénování, nevhodná aplikace pohybové aktivity nebo přísná stravovacia dieta, která nezajistí dostatečný přísun energie. V takových případech může dojít k poruchám nejen metabolických, ale častěji k poruchám plodnosti ať už u mužů nebo žen. Mohou se vyskytnout různé komplikace v srdečně-cévním systému nebo dýchací soustavě.

Z tohoto hlediska se jeví nadměrná koncentrace testosteronu, pro hyperaktivních lidí velmi potřebná.
Mnozí z vás si jistě mysleli, že testosteron je spojení pouze s kulturistickém tréninku a už nemyslí na to, že tento hormon se podílí i na jiných činnostech, které jsou nezbytné pro optimální fungování organismu. Samozřejmě, že činnosti lidského těla jako je růst svalové hmoty nebo tvorba tělních bílkovin se bez přítomnosti testosteronu neuskuteční. Zde třeba zdůraznit, že jen přirozená tvorba tohoto hormonu vede k příznivé tvorbě zmíněných činností, nemluvě již o důležitém faktoru z hlediska vrcholových sportovců (uměle dodávaný testosteron je považován za doping).

Jak tedy zvýšit tvorbu testosteronu a přitom nesáhnout na zakázané látky?

Způsob je poměrně jednoduchý! Již samotný silový trénink je faktor, který stimuluje nadměrné vylučování testosteronu jak jsme to mohli pochopit z mnoha, ať už našich či zahraničních studií.
Množství testosteronu, které je vylučovány do organismu je závislé především na druhu pohybu a intenzity zatížení. Trénink, který je krátký a intenzivní má příznivý vliv na vyplavování tohoto hormonu. -Na druhé straně déletrvající trénink převážně silově-vytrvalostního charakteru má přesně opačný vliv (vyplavování se sníží). Tato zjištění jsou rozhodující při přípravě nejen kulturisty, ale i sportovce, kteří se snaží zvýšit podíl aktivní svalové hmoty a proto v domnění "čím déle tím lépe" trápí své tělo vlastně zbytečně.

Z dostupných informací lze předpokládat, že hladina krevního testosteronu se dá zvýšit od několika procent až po, což je až neuvěřitelné 210% původní hodnoty.
Jak jsme již zmínili hladina krevního testosteronu klesá při vytrvalostním výkonu a proto cvičení metodou kruhového tréninku nebo cvičení na stanovištích nebude zrovna to ideální na nárůst svalové hmoty. Také při aplikování klasického ať už pyramidového nebo objemového tréninku může hladina krevního testosteronu klesnout, zvláště v případech kdy to cvičenec takříkajíc přehání a může si navodit stav přetrénování. Přetrénování samo o sobě není až tak nebezpečné a po pár dnech odpočinku může cvičenec pokračovat v tréninku. Jiná situace je však při funkci testosteronu, který se díky takovému stavu na opětovnou zátěž musí poměrně dlouho přizpůsobovat.

Jak nejvhodnější systém cvičení na co největší nárůst svalové hmoty se jeví cvičení několikrát denně, kdy intenzita cvičení se pohybuje v pásmu 85 -100% a délka tréninku nepřekročí 45 minut. Takovýmto způsobem se dá denně odcvičíte i několik tréninkových jednotek, aniž došlo k přetrénování nebo se snížila produkce testosteronu jako reakce na enormní přetížení. Takový systém je v kulturistickém tréninku velmi oblíbený a používání mnoha špičkovými kulturisty.

-Na základě těchto zkušeností se vyvinul nový systém trénování, který se v dnešní době objevuje jako dvoufázový nebo třífázový a jeho využití je prakticky ve všech druzích sportu. Jednou z podmínek, které se musí respektovat při takovém způsobu tréninku je alespoň několikaletá sportovní příprava, která má zajišťuje dostatečné navyklý k dané pohybové činnosti.

Pokud si vezmeme na srovnání dvě pohybové aktivity jako je kulturistický trénink a běžecký trénink, tak nám vychází, že při relativně stejné délce tréninků bude výsledný efekt (ať už nárůst svalové hmoty nebo hladina testosteronu) podstatně rozdílný. Svědčí to o vytrvalostním charakteru běžeckého tréninku, kteří snižuje hladinu krevního testosteronu. Navíc při běhu nedochází k takové výrazné aktivaci svalových skupin a spíše se trénuje kardiovaskulární a dýchací systém.

Z lékařského hlediska je význam testosteronu především v jeho funkci usnadnit tvorbu kostní tkáně. Zde vyvstává otázka co se stane v případě, že dojde k poranění organismu a hladina testosteronu je snížena vlivem nevhodného zatížení v předchozím období. V takovém případě se mohou objevit závažné zdravotní onemocnění jako je osteoporóza nebo různé mikrotraumata v kostním a svalovém aparátu.

 Několik rad na závěr:

1.Pokud váš kulturistický trénink má splňovat hlavní náplň (nárůst svalové hmoty) potřebujete po celou dobu cvičení a po cvičení, dokázat zvýšit normální hladinu testosteronu

2.Pokud chcete zvýšit koncentraci testosteronu v krvi musíte trénovat vysoce intenzivní několikrát denně, kdy jedna tréninková jednotka nesmí překročit 45 minut

3. Pokud musíte odstranit nadbytečnou tukovou hmotu a chcete aplikovat aerobní trénink, doporučujeme vám zařadit spíše intervalový běhací nebo trénink na jízdních kolech. Takovým způsobem poskytujete organismu možnost spalování tuku a zároveň i zabraňuje přílišnému snižování hladiny testosteronu jako je tomu při souvislém vytrvalostním výkonu.

4.Organismus je schopen se adaptovat prakticky na každé zatížení a proto je nezbytné objem a intenzitu zatížení zvyšovat, úměrně nárůstu síly. 

Zdroj : www.google.com  
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one