Hypertenze - vysoký krevní tlak


Než se rozhodnete začít se silovým tréninkem, měli by jste si u svého lékaře nechat zjistit alespoň hodnotu krevního tlaku.


Hypertenze - vysoký krevní tlak
(a co s tím?)


     Vzhledem k tomu, že ohlas na tyto stránky je velký i ze strany zájemců o kulturistiku vyššího věku, rozhodl jsem se napsat článek (nebo spíše varování) o nebezpečí vysokého krevního tlaku (hypertenze). Hypertenze je totiž se silovým tréninkem (např. právě s kulturistikou) opravdu neslučitelná!!!

     Něco málo statistik: V čechách je odhadem 1 milión hypertoniků. Přibližně 2/3 náhlých úmrtí je zaviněno právě vysokým krevním tlakem. Přibližně 1/2 hypertoniků trpí i cukrovkou (Diabetes mellitus). Častým následkem hypertenze je mimo jiné srdeční selhání a cévní mozková příhoda.

     Co je hypertenze: Nejdřív bych se asi měl alespoň zmínit o tom, co je krevní tlak. Krevní tlak se udává jako vztah mezi systolickým (při stahu srdce) a diastolickým tlakem (při uvolnění srdečního svalu). Obyčejně se udává v mmHg (v milimetrech rtuťového sloupce). Mám pocit, že v posledních letech se pohled na optimální hodnotu TK neustále mění. Zatímco před pár lety se jako fyziologický tlak brala hodnota do 160/105 mmHg, dnes se doporučuje hodnota mnohem nižší, někdy pouze např. do 140/90 mmHg. Pokud je některá z hodnot vyšší, mluvíme o vysokém krevním tlaku, neboli hypertenzi. Hypertenzi dále rozlišujeme na středně těžkou a těžkou. Středně těžká hypertenze je stav, kdy je systolický tlak vyšší a diastolický má hodnotu do cca. 115 mmHg. Pokud hodnota diastolického tlaku přesáhně 115 mmHg, mluvíme již o těžké hypertenzi. Tento stav - pokud je trvalý, vyžaduje vždy medikamentózní léčbu!

     Dále rozlišujeme dvě formy hypertenze, primární a sekundární. Naprostá většina případů hypertenze (asi 95%) patří do první kategorie - primární hypertenze. Je to zvláštní, ale dosud vlastně neznáme pravou příčinu vzniku této formy hypertenze. Známe však mnoho faktorů, které mají na vznik hypertenze prokazatelný vliv. Jsou to zejména dědičné faktory, nadváha (respektive obezita), nadměrné solení, alkohol a některé léky (např. antikoncepční pilulky či kortikoidy).

     Tzv. sekundární hypertenze vzniká jako následek selhávání funkce nějakého či nějakých orgánů, nejčastěji ledvin, srdce či žláz s vnitřní sekrecí. Ve skutečnosti tato forma představuje pouze asi 5% z celkového počtu hypertrofiků.

     Projevy hypertenze: Další zvláštností hypertenze je i fakt, že vlastně neznáme žádné potíže, které by byly vlastní tomuto typu onemocnění. Nejčastějšími symptomy jsou bušení srdce, bolesti v krajině srdeční, závratě, bolesti hlavy, nervozita, únava, a dechová nedostatečnost. Postižení však často žádné potíže nepociťují, a mají pocit dobrého zdraví. Obvykle se proto hypertenze zjistí náhodně při nějaké prohlídce.

     Kuchyňská sůl a hypertenze: Co má společného sůl a hypertenze? Vysoký příjem kuchyňské soli způsobuje zvýšení TK. Doporučený denní příjem soli činí 2g, přičemž v našich zemích se pohybuje kolem 10-15g. Bohužel je poměrně časté, že někteří lidé přijímají i více než 30g kuchyňské soli denně. Každý člověk je na příjem soli jinak citlivý, ale dá se předpokládat, že pokud svůj denní příjem soli snížíte např. na 5g, Váš TK se během několika týdnů sníží přibližně o 10 mmHg.

     Nadváha (obezita): Vliv nadváhy na vznik vysokého TK je nepochybný. Mezi lidmi s hypertenzí je 2 x více těch, kteří mají nadváhu. Odstranění nadbytečných kilogramů je také nejlepší cestou k snížení TK. Princip snižování hmotnosti je jednoduchý: Přijímejte méně energie než jí vydáte. Zařaďtě nějakou aerobní činnost, zapomeňte na čokoládu, sladkosti, uzeniny, tučná masa, majonézu, tučné omáčky apod. Často bude redukce nadváhy dostatečná pro snížení TK.

     Nebudu zde podrobně popisovat regulační systém těla, který se stará o to, aby náš TK nebyl ani příliš nízký, ani příliš vysoký (nemám dostatečné znalosti a navíc je to zbytečné). Roli zde hraje mnoho činitelů, např. hormonální systém ledvin a nadledvin, nervový systém a další. Chtěl bych se alespoň stručně zmínit o možnostech medikamentózní léčby hypertenze. U středně těžké hypertenze většinou postačí jeden lék, v případě těžké hypertenze se obvykle používá kombinace několika léků. Léky na snižování TK můžeme rozdělit do 5 skupin, na betablokátory (snižují srdeční frekvenci), diuretika (odvodňovací léky), léky rozšiřující cévy (vasodilatancia, antagonisté kalcia), ACE - inhibitory (blokátory hormonálního systému ledvin a nadledvin) a léky působící na regulační centra v mozku.

     Při tělesném zatížení stoupá TK, i u zdravých jedinců při intenzivním zatížení snadno přesáhne systolický tlak hodnotu 200 mmHg. Myslím, že je zbytečné zmiňovat se o tom, že v případě hypertoniků je tato hodnota ještě vyšší. Pokud někdo trpí vysokým TK, musí se nejprve léčit!!! Teprve až se hodnoty TK stabilizují, může případný zájemce o silový trénink začít cvičit! Každému zájemci o nějakou formu silového tréninku (vzpírání, silový trojboj, kulturistika) bych doporučoval začít prohlídkou u lékaře, samozřejmě včetně kontroly TK. V případě hypertenze jde totiž doslova o život!!!
KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one