Úmrtí kulturistů IFBB

Vzpomenutí předčasně zemřelých olympia kulturistů IFBB. Odkazy na videa.

Tribute zemřelým kulturistům IFBB

1.     Úvod

Mezi základní lidské potřeby a touhy patří bezesporu snaha vyniknout a tak postoupit v sociální a ekonomické společenské hierarchii. Tato hierarchie kupodivu nevychází z užitečnosti té či oné činnosti pro lidstvo, ale samotná lidská společenství si vytvořila své podivné žebříčky, podle nichž přikládá význam a priority činnostem, které pro praktický život člověka nemají často vůbec žádný, případně mizivý, význam. Lidé, které pak příroda obdařila vhodným genetickým potenciálem, který jim umožňuje v této oblasti vyniknout, jsou pak zcela nekriticky ostatními lidmi či jistou části společnosti oslavováni jako antičtí bohové a ohodnoceni finančně tak, že se to zcela vymyká zvyklostem a možnostem, které existují v jiných podstatně důležitějších oblastech lidského bytí.

2.     Úchylné sportovní odměny

Nejmarkantněji se to projevuje ve sportu, který se v podstatě vyvinul ze zájmové činnosti lidí v obludnou záležitost profesionálních gladiátorů, v níž se točí desítky miliardy USA dolarů, z nichž mnohé končí na kontě těchto pár přírodou obdařených a vyvolených jedinců.  Tato ekonomická a sociální zvrhlost je umožňována tokem sponzorských peněz plynoucím zcela deviantním směrem. Kdyby část těchto peněz směřovala, řekněme, do vědy, zdravotnictví či školství, měli bychom zde nová odhalení biologických procesů, která by ve spolupráci se zdravotnictvím přispěla k záchraně mnoha životů. Neúměrné odměňování ve sportu ovšem není tím nejhorším negativním projevem, se kterým se v tomto odvětví lidské činnosti setkáváme.  Nezbytná snaha o co největší sportovní výkonnost vedla k poptávce po prostředcích, kterými lze tento cíl dosáhnout nad rámec lidské genetiky, a tak se zrodil doping. Z původního sportovního dopingu, který byl zpočátku doménou pouze vrcholového sportu, se postupně dostáváme ke stavu, který překračuje hranice nejenom profesionálního sportu, ale hranice sportu vůbec. Farmakologický doping si občas vybírá daň na lidských životech.  Je zcela logické, že coby člověk s kvalifikací trenéra kulturistiky I. třídy a s jistou funkcionářskou a trenérskou praxi v kulturistické federaci IFBB se zabývám tímto odvětvím a stavem v této federací. Třeba připomenout, že amatérská pravidla této federace deklarují zákaz dopingu, což se již nedá říci o pravidlech profesionální divize.

3.     Úmrtí profesionálních IFBB Mr. Olympia kulturistů

Nedávno jistá americká firma (zřejmě z komerčních důvodů) zpracovala přehled obětí mezi kulturisty, kteří se zúčastnili nejprestižnější profesionální soutěže kulturistické organizace IFBB založené v roce 1936 bratry Joe a Ben Weidery. Tito špičkoví kulturisté zemřeli předčasně a autoři videa se v závěru ptají, kdo bude další. Materiál byl zpracován do videí, která si můžete prohlédnout na níže uvedených adresách, mimo jiné i na You Tube:

 

Jedná se o tyto kulturisty:

Carlos Rodrigues                   ……

Mike Mentzer                       USA

Johny Fuller                         Anglie

AndreazMunzer                 Německo: zemřel ve věku 31 let                                        

Eduardo Kawak                   Francie

Mohammed Benaziza        Itálie

Wilfried Sylvester               USA

Don Youngblood                 USA

Chuck Sipes                          USA

Paul Demayo                        USA

Sony Schmidt                        USA     

 

Mezi oběti lze počítat i ty kulturisty, kteří se dopustili, snad pod vlivem účinků AS, vražd. Jedná se o Bertila Foxe, Ray McNeila a Craig Tituse. Existují samozřejmě další oběti z nižších pater soutěží IFBB či dokonce kondičně realizované kulturistiky. To ovšem nikdo nikdy nezpracuje do působivého materiálu. Na celé této zločinné záležitosti, na kterou se nabalují další lidské činnosti mající za následek finanční benefit: například prodej literatury propagující nadopované sportovce či prodej více či méně užitečných nutričních suplementů a v neposlední řadě i prodej farmakologických dopingových substancí prostřednictvím ilegálních internetových lékáren. Osobně mezi Sci Fi řadím internetovou informací, že jisté kulturistické časopisy obsahují podprahové podněty, které vám vypláchnou mozek a nadělají z vás dementy, kteří uvěří čemukoliv? Další informace popisující černou magii kulturistů včetně satanismu, nebudu raději popisovat a nebudu zde uvádět ani odkaz na tyto americké stránky. To je nad rámec mého chápání, coby ateisty. S podiven je třeba konstatovat, že tento stav nechává lidská společenství celkově v nečinnosti. Výjimkou jsou USA, kde se přece jenom pohnuly ledy s příchodem prezidenta George Bushe ml. do Bílého domu.  

4.     Vyšetřování kulturistiky v USA

Jedná se například o vyšetřování amerických kulturistů IFBB z hlediska užívání sledovaných substancí, tedy dopingu z kategorie léků. Do obdobné kategorie patří i šetření americké vládní organizace GAO, která prošetřovala možnosti nákupu dopingových substancí občany USA v roce 2005. Zprávu GAO naleznete na uvedené URL adrese.

5.     Prevalence užívání anabolických steroidů mládeži v USA

Další šetření GAO se týká zneužívání sportovního dopingu mládeži v USA. Nejnovější výsledky šetření GAO z roku 2006 ukázaly, že 2,7% žáků 12. tříd se přiznalo k užívání anabolických steroidů bez lékařského předpisu alespoň jednou. Jiný výzkum od CDC prováděný v roce 2005 odhalil, že 3,3% žáků 12. tříd užívalo anabolické steroidy alespoň jednou v životě.

URL: http://www.gao.gov/new.items/d0815.pdf

 

 

 

 

 

KONTAKT : dr.bodybuilding@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one